Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Posar en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de les incloses en l’Annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. També s’utilitzarà aquest document per les modificacions introduïdes a l’activitat

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic, la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica (vegeu columna corresponent a “Certificat tècnic”), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l‘exercici de l’activitat.


Exemples d’activitats subjectes a aquesta comunicació:

  • Comerç al detall d’aliments, begudes i tabac, i altres articles, venda de menjars preparats (no preparació de menjars), gimnasos, bugaderies no industrials, perruqueries i centres d’estètica, si la superfície construïda és inferior o igual a 120 m2. 
  • Oficines, despatxos i agències de viatges, fins a 500 m2. 

Llei de facilitació de l’activitat econòmica

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu aquí

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

La comunicació ha d'estar signada pel titular de l'activitat. En el cas que el titular sigui una persona jurídica, la comunicació l'haurà de presentar el representant legal amb poders suficients. 
La persona tècnica redactora del projecte o persona autoritzada pot presentar la comunicació però aquesta sempre ha d'estar signada per la persona titular.

Documentació necessària?Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-12-2023 14:41