Comunicació de transmissió de llicència de venda no sedentària al mercat

Comunicació de transmissió de la llicència de venda no sedentària al mercat.

Òrgan administratiu responsable: Decret d'alcaldia

Modalitat I : Comunicació de transmissió de llicència de venda no sedentària en mercats per cessament voluntari o per situació sobrevinguda.

Modalitat II: Comunicació de transmissió de llicència de venda no sedentària en mercats per cessió a un familiar fins al segon grau o per mort del titular.

Per  comunicar una transmissió de la titularitat de la llicència de venda no sedentària al mercat municipal per les causes establertes per la llei i l’ordenança municipal. 

Qui ho pot demanar?

Modalitat I:

Els titulars de llicència en vigor amb una antiguitat mínima de 5 anys quan es tracti de cessió voluntària. En cas de causes sobrevingudes no caldrà tenir aquesta antiguitat mínima.

Modalidat II:

Els titulars de la llicencia en vigor o els hereus del titular.

Cal també:

a) estar al corrent dels tributs municipals que s’estableixin per a aquest tipus de comerç.

b) complir amb els requisits establerts per les reglamentacions específiques a

aplicar als productes que tinguin a la venda.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment, sempre i quant es compleixin els requisits. Pot presentar la sol·licitud per internet o presencialment al registre d’entrada de l’ajuntament.

Quina documentació es lliura?

Modalitat I: No hi resolució perquè depèn d’una tramitació d’un concurs públic. 

Modalitat II: No hi ha resolució.

Sentit del silenci administratiu?

Modalitat I: Negatiu

Modalitat II: Positiu si es compleixen tots els requisits.

Quan es dóna resposta?

Tres mesos

Documentació necessària?Canals de tramitació

PresencialmentDepartament de Medi AmbientCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari web la documentació que s'indica en l'apartat de tramitació presencial.

Preu

La taxa per efectuar transmissions.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:16