Canvi de titularitat de la concessió dels drets funeraris

Canviar de nom del titular del nínxol.

Òrgan administratiu responsable: Cementiri

Qui el pot demanar?

Tota persona física, hereva del nínxol o familiar directe autoritzat pels altres hereus potencials familiar designat pel titular del nínxol.

Quan es dóna resposta?

Un mes un cop pagada la taxa corresponent.

Documentació necessària?

 Sol.licitud canvi titularitat de la concessió dels drets funeraris de titular difunt

 Sol·licitud canvi de titularitat per cessió en vida dels drets funeraris

 En cas de canvi de titularitat mortis causa: si hi ha testament, sol.licitud específica fent-hi constar les dades del nínxol que es vol fer el canvi de titularitat; fotocòpia de l'acceptació d'herència; fotocòpia del certificat d'últimes volunt

 En cas de canvi de titularitat mortis causa: si hi ha més d'un hereu, només es pot concedir la titularitat a un d'ells, i la resta ha de renunciar presentant el document següent: Renúncia de familiars a favor d'un altre.

 En cas de canvi de titularitat entre vius: sol.licitud de canvi de titularitat intervius; document acreditatiu de parentiu o afinitat (llibre de família,...); original del títol del nínxol.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-04-2022 14:43