Canal intern d'informació

Òrgan gestor i resolutori: Comitè de Seguiment del Canal intern d’Informació

L’Ajuntament de Malgrat de Mar instaura un canal intern d’informació amb l’objectiu, d’establir els mecanismes adequats per a la protecció dels drets de la persona denunciant, (incloent els reconeguts a la normativa de protecció de dades de caràcter personal) i  comunicar a la Comissió tècnica de seguiment del canal intern d’informació l’existència d’infraccions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, conforme la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Qui ho pot demanar:

Són persones legitimades els informants en el context laboral i funcionarial de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Poden presentar comunicacions les persones que hi figuren a l’article 3 de la Llei 2/2023: treballadors públics o treballadors per compte aliena, autònoms, accionistes i persones de l’òrgan administratiu, direcció o supervisió d’una empresa, o ex-treballadors, voluntaris, becaris, treballadors en pràctiques.

Els informants externs al context laboral i funcionarial de l’Ajuntament de Malgrat de Mar han d’adreçar les denuncies a la Oficina Antifrau de Catalunya o a la Generalitat de Catalunya.

  • Generalitat de Catalunya, a través del canal habilitat a aquests efectes mitjançant el següent enllaç.
  • Oficina Antifrau de Catalunya, a través del canal habilitat a aquests efectes mitjançant el següent enllaç

Quan es dóna resposta?

3 mesos


Canals de tramitació

De dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-07-2023 10:21