Al·legacions o recursos contra denúncies de seguretat ciutadana

Aquest tràmit permet presentar al·legacions o recursos a notificacions o resolucions d’un expedient sancionador per haver infringit la Llei 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

S’ha de presentar un escrit per cada expedient sancionador que s’al·lega o al qual es recorre la sanció.

Quan es pot sol·licitar?

Dependrà del tipus d’escrit:

Al·legacions: 15 dies hàbils següents a la data de la notificació del plec de càrrecs o de la proposta de resolució. 

Recursos: 1 mes des de la data en què la persona interessada hagi rebut la resolució de la imposició de la sanció.  

Podeu presentar el recurs a:

  • Al Registre General de l’Ajuntament de Malgrat de Mar o amb certificat digital a l’apartat de Registre telemàtic de la web de l’Ajuntament.
  • Els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat.
  • Els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyin a les Administracions de qualsevol Comunitat Autònoma.
  • Els registres de les Entitats locals que hagin subscrit l'oportú Conveni de col•laboració (els convenis de "Finestreta Única").
  • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
  • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Pot consultar i obtenir informació de les oficines de registre aquí.

Qui el pot demanar?

Ho ha de demanar la persona denunciada o el seu representant legal.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per a resoldre les al·legacions és de tres mesos.

Si en el termini indicat, no s'ha resolt les al·legacions, actuarà el silenci administratiu, que en aquest cas és negatiu, és a dir, que si no es rep resposta en tres mesos, s'entén que les al·legacions són desestimades i el procediment segueix el seu tràmit normal.

Documentació necessària?

 Sol·licitud genèrica

 S'aconsella adjuntar una còpia de la butlleta de denúncia o de la notificació rebuda.

 A l'escrit que es presenta s'ha d'indicar el número de l'expedient sancionador que s'al·lega o al qual es recorre la sancióCanals de tramitació

Cal demanar cita prèvia al registre de l'AjuntamentPresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:25