Ajuts econòmics municipals

Són prestacions de caràcter econòmic que l’Ajuntament de Malgrat de Mar ofereix als ciutadans per a cobrir necessitats bàsiques quan les persones per les seves circumstàncies socioeconòmiques no poden fer-hi front.

Documentació que es lliura

Rebut registre entrada i cita amb la treballadora social per a una primera entrevista

 

Altra informació

Si s’aprova l’ajut sol·licitat, l’interessat/da beneficiari/a, està obligat a presentar el justificant d’us de l’import atorgat en un termini màxim de 30 dies des de la data de recepció del mateix.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social

Qui el pot demanar?

Tota persona empadronada a Malgrat de Mar que estigui en una situació econòmica desfavorida i no arribi al llindar econòmic establert al Reglament de Serveis Socials.

Quan es dóna resposta?

1 mes a partir de l'entrevista amb el Treballador/a o Educador/a Social, o quinze dies de la data d'entrega de la darrera documentació reclamada

Sentit del silenci administratiu? Es contesta sempre, en cas d'aprovació amb el corresponent ingrés bancari i en cas de denegació amb la notificació corresponent

Quina documentació es lliura? Rebut registre entrada i cita amb la treballadora social per a una primera entrevista

Documentació necessària?

 Sol·licitud

 Justificant ingressos: nòmines, declaració jurada ingressos, prestacions socials, etc.

 Extracte bancari dels darrers sis mesos de tots els comptes bancaris de la unitat familiar

 Justificant de deutes

 Compromís de justificació de les ajudes rebudes degudament signat

Quan es pot demanar?

Tot l'any.


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 09:52