Sanitat vegetal

 

La sanitat vegetal és "la disciplina que utilitza una sèrie de mesures per controlar i prevenir que les plagues i organismes, causants de  malalties, prosperin i es propaguin.”  En l’agricultura és fonamental per a garantir l’alimentació de la població mundial i en jardineria també és important per aconseguir el benestar de tots els ciutadans de pobles i ciutats.

El comerç internacional i la gran mobilitat de passatgers ha ocasionat una expansió molt gran i ràpida de diferents plagues i malures que cal controlar i, les més agressives, intentar prevenir i eliminar.

Per la importància que representa, l’ONU va decretar el passat 2020 com l’any internacional de la salut vegetal. Amb aquesta iniciativa es vol donar a conèixer a tot el  món la necessitat del desenvolupament sostenible i respectuós de la sanitat vegetal.

Amb tot això, i per la importància de mantenir en estat ben saludable els nostres espais verds, durant gran part de l’any fem el seguiment de les diferents plagues que ens poden afectar. Aquest consisteix en una sèrie de visites on es detecten i se’n controla l’evolució. Tanmateix, amb les observacions obtingudes, es valoren les accions a realitzar per corregir les incidències.

En aquest apartat us informarem de les accions de seguiment així com les possibles actuacions que se’n derivin. També informarem de les possibles afectacions de melassa despresa pels arbres dels carrers de nostre poble.

 

INFORME VISITES

A continuació trobareu els informes de les visites realitzades per la tècnica que controla la gestió de plagues i malures dels espais verds. Aquestes visites,  es realitzen habitualment en el període comprès entre els mesos d’abril a octubre.

En el resum de la visita de control trobareu una taula on s’especificaran els següents apartats:

- Situació: lloc on s’ha realitzat la visita.

- Espècie: nom de l’arbre/s, planta/es on s’ha trobat algun tipus de plaga o malura.

- Afectació: nom de la plaga, malura o afectació detectada.

- Nivell: nivell d’afectació

          0: no hi ha cap afectació

          1: hi ha una mica d’afectació

          3: hi ha bastant afectació

          4: hi ha molta afectació

          5: hi ha afectació greu (perilla la supervivència de la planta/arbre)

              - Nom del depredador trobat

              - Acció a realitzar (si s’escau)

Pots consultar tots els informes AQUÍ.

 

ACCIONS DE CONTROL

En aquest apartat especificarem, per cada plaga o malura detectada que requereixi d’algun tipus d’acció, els treballs que s’estan duent a terme per combatre-la i la temporalització prevista.

Pots consultar les accions de control AQUÍ.

 

AFECTACIONS DE MELASSA

La melassa es una substància enganxosa, semblant al sucre, que excreten els pugons, caparretes i d’altres insectes que s’alimenten de la saba dels arbres i plantes. A les formigues també els agrada molt aquesta substància i la recullen directament dels insectes. A canvi les formigues protegeixen els insectes plaga allunyant els seus enemics naturals. La melassa en caure dels arbres pot anar a parar sobre el mobiliari urbà, el paviment o els vehicles estacionats. En cap cas és un producte perillós i es pot eliminar amb aigua, tèbia molt millor.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-05-2022 09:00