Salut humana

 

La salut humana és condició indispensable per al benestar de les persones. Molts estudis i experts confirmen que la natura i els espais verds urbans contribueixen  de manera directa en la nostra salut i, per tant, en el nostre benestar. És per això que quan més saludable sigui el medi que ens envolta, més beneficis ens aportarà. Els arbres absorbeixen  el CO2 provinent de la contaminació,  la qual cosa pot minimitzar  problemes respiratoris. De la mateixa manera, esmorteeixen el soroll i poden contribuir a reduir l'estrès i  problemes psicològics. Si a més, el verd no està exposat a productes químics, tampoc no ho estarem nosaltres i podem estalviar-nos malalties greus i/o intoleràncies. Si el nostre entorn és més saludable, la nostra salut també serà millor.

El pol·len

No obstant això, no és del tot igual per a tothom. Una part de la població pateix també durant uns períodes, més o menys llargs, problemes de salut provocats per aquesta proximitat amb la natura. Un cas molt concret i proper és el produït per exposicions al pol·len que provoquen reaccions al·lèrgiques.

Aquest aspecte es té molt present a l’hora de decidir  les espècies que han de formar part dels nostres espais verds, tant pel que fa als espais actuals com en el disseny de futurs  projectes.

El potencial al·lergènic d'una espècie vegetal és la capacitat del seu pol·len de provocar una al·lèrgia a una part de la població.

A continuació us detallem el potencial al·lergènic de les espècies que tenim plantades en els nostre espais verds i que poden produir al·lèrgies amb els seus pol·lens.

El potencial al·lergènic pot ser :

 

 

                           

 Feble o insignificant

 Moderat

 Fort

 

 

 

També, podeu adreçar-vos a aquest link on trobareu informació detallada de la previsió de nivells de pol·lens i espores al·lergògens a Catalunya.

Els insectes

Una altra molèstia afegida en els espais verds, motivada pel fenomen de la globalització, és la introducció d’espècies al·lòctones d'animals invertebrats (insectes) i que produeixen perjudici a les persones. En l’actualitat tenim el cas del mosquit tigre (veure AQUÍ altres informacions) i les vespes asiàtiques (veure AQUI, altres informacions).

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-07-2021 07:09