Ocupació, formació, empresa i inserció laboral

Des de la regidoria d'Inserció Laboral es gestiona:

POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

L’Ajuntament de Malgrat de Mar participa de diferents convocatòries públiques dirigides a la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. Gràcies a les subvencions rebudes per part del Servei d’Ocupació de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Malgrat de Mar contracta a persones aturades per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i d’interès general i social, per tal que els i les participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat.

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

 • Programa Treball i formació : s’adreça a persones que tenen especials dificultats d’accés al mercat de treball, amb l’objectiu de millorar l’adquisició de competències, habilitats i aptituds que facilitin la seva ocupabilitat. Mitjançant aquest programa es realitza la subscripció d'un contracte laboral i el desenvolupament d'unes tasques professionals, i si escau, la formació professionalitzadora o d'adquisició de competències bàsiques i l'actuació d'acompanyament a les persones participants. Les persones beneficiàries d’aquest programa són:
  • Convocatòria 2021: persones de 45 anys o més que estiguin en situació d'atur i dones en situació d'atur.
  • Convocatòria 2022: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur, persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació.

      

 • Projecte Treball als barris: mitjançant els Programes d’experienciació laboral es realitza la contractació laboral de persones treballadores en situació d’atur, per realitzar:
  • actuacions ocupacionals: contractació de persones del Barri del Castell per a la realització d’una obra o servei d’interès general i social, programada en el marc dels projectes del barri, i la seva finalitat és adquirir o millorar competències tècniques de les persones participants.
  • actuacions professionals: contractació de personal tècnic per a realitzar tasques de dinamització, mediació, medi ambient, atenció a col·lectius en risc d’exclusió social i seguiment o coordinació dels diferents dispositius sociolaborals.

                

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris

amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

  

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 • Plans Locals d'Ocupació: són actuacions orientades a promoure l'ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d'atur mitjançant la contractació laboral i el desenvolupament d'una activitat laboral en el sector públic, per cobrir necessitats de l’ens local pel que fa a la prestació dels serveis públics.

Carrer de Can Feliciano, s/n 08380 - Malgrat de Mar

937 614 386

937 653 360

Responsable polític