S'inicien els processos de selecció per a 3 conserges i 1 agent cívic/a

Última revisió 12-12-2019 10:50
19/07/2019

La Junta de Govern Local, formada per PSC i JXCatalunya-Malgrat ens Mou, va aprovar ahir les bases específiques reguladores dels procediments de selecció de 3 conserges d'instal·lacions municipals i 1 agent cívic/a. En els dos processos, el termini per presentar la sol·licitud i la documentació pertinent és obert fins el 24 de juliol.

Les 2 convocatòries de selecció de personal s'inclouen en el Programa Complementari de Millora de l'Ocupabilitat de la Diputació de Barcelona 2019-2020. Aquí trobareu tota la informació per al procés de selecció de 3 conserges i 1 agent cívic/a.

La Junta de Govern també va aprovar prorrogar el servei de grua municipal amb l'empresa José Antonio Núñez Tizado per un any i per un import de 68.000 euros.

A més, es va donar llum verd a l'aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques per a la contractació del servei de senyalització horitzontal amb una previsió de 50.820 euros.

També es va acceptar la despesa 1.211,46 euros per a la celebració de la 18a Triatló Popular de Malgrat de Mar, organtizada pel Grup Excursionista Malgrantenc (GEM).

A més, es va aprovar una relació de factures, presentada per l'Àrea de Serveis Econòmics, per un import de 69.558,10 euros.

La Junta va tirar endavant 2 ajutsde la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania d'Atenció Primària per a 2 famílies amb necessitats, que pateixen situacions de risc o exclusió social: una de 369 € i una altra de 292,90 €.

Es va aprovar també la cinquena certificació de les obres del Passeig Marítim, executades per l'empresa Rogasa, SAU per un import de 431.435,48 euros.

També es va donar llum verd a sol·licitar un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya en relació a la proposta de resolució del contracte administratiu, basat en l'acord marc de l'Associació Catalana de Municipis de manteniment d'aparells elevadors i subministrament d'elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya,del servei de manteniment a tot risc dels aparells elevadors de titularitat municipal ?? 12 ascensors i un muntacàrregues ?? formalitzat entre l'empresa Citylift S.A. i aquest Ajuntament per causa imputable al contractista degut a l'incompliment de la obligació principal del contracte

També es va contractar el servei jurídic per a la defensa de l'Ajuntament per una reclamació amb l'ascensor inclinat. S'han contractat els serveis de Roca Junyent SLP per un import de 10.890 euros.