Malgrat disposarà d'un Punt d'Atenció a l'Emprenedor

Última revisió 12-12-2019 10:50
30/09/2019

La Junta de Govern Local, formada pel PSC i JXCat-Malgrat ens Mou, va aprovar en la sessió de dijous passat un conveni signat entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo i la Diputació de Barcelona per a la posada en funcionament d'un Punt d'Atenció a l'Emprenedor.

Aquest servei s'obrirà a les oficines de l'Àrea de Promoció Econòmica i té com a objectiu facilitar la creació de noves empreses, l'inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, mitjançant la prestació de serveis d'informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i recolzament al finançament empresarial.

La Regidoria de Promoció Econòmica ha sol·licitat al Ministeri aquest servei davant la creixent demanda d'informació i assessorament que s'ha rebut al departament per part d'usuaris sobre la creació i posada en marxa de nous negocis.


Altres acords aprovats per la Junta de Govern Local

L'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona per contractar els serveis forestals de millora de l'hàbitat dels ratpenats cavernícoles al bosc de Can Palomeres: conservació i millora de l'hàbitat immediat a les coves dels ratpenats i augment de la presència d'aliment disponible, d'acord amb la memòria tècnica elaborada per la mateixa Diputació de Barcelona. La Junta va aprovar el plec de clàusules administratives per a la contractació del servei forestal.

A més, es va aprovar un sobrecost de 99.320,18 euros de les obres del projecte d'urbanització de l'avinguda Mediterrània i connexió amb el carrer de Sant Elm en concepte de tasques que es van portar a terme i que no estaven previstes inicialment, entre d'altres motius per la manca de cartografia precisa de les instal·lacions que hi ha al subsòl. Entre els treballs que es van haver d'afegir hi ha la de solventar el fet que no es complia la cota de profunditat que havia de tenir el punt de connexió de la canalització d'aigües pluvials. Per garantir l'evacució d'aigües pluvials es va haver de desdoblar la canalització prefabricada en una major longitud . A més, es va haver de sanejar una part de l'àmbit de les obres que estava afectada per runes, així com per fonaments d'antigues edificacions, entre d'altres.

També es van aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció d'un/a tècnic/a auxiliar de Policia grup C1, nivell 16, mitjançant concurs de mèrits, torn de promoció interna.

A més, es va donar llum verd a sol·licitar una subvenció dins la convocatòria Treballs als barris 2019 per un import de 70.728,42 euros per als programes d': Arranjament de pis social i de canalització d'aigües pluvials a la via pública; Conservació i manteniment d'espais verds urbans i de la riera de St. Genis de Palafolls; Dinamització del Club de la Feina; Suport a serveis socials en l'atenció a la infància en risc; Civisme al Parc Francesc Macià i Millora de l'accessibilitat i vigilància del Parc del Castell.