La Llar d'Infants Municipal Els Fesolets obrirà una nova aula per a nens i nenes d'1 i 2 anys

Última revisió 12-12-2019 10:51
22/01/2019

La Junta de Govern Local, formada per JXM, ERC, PDeCAT i CUP, ha aprovat aquest matí l'obertura de la sisena aula de la Llar d'Infants Municipal Els Fesolets. Aquesta aula d'Educació Infantil d'1-2 anys amb 11 infants matriculats es posarà en funcionament a partir del mes de febrer i fins el juliol.

S'ha aprovat també un increment de la despesa de 31.628,42 euros de la Llar d'Infants Municipal per donar servei a aquesta sisena aula. En total el pressupost dels Fesolets per al 2019 serà de 317.970,92 euros.

La Junta també ha aprovat sol·licitar a la Diputació de Barcelona ajut econòmic, dins el seu catàleg de serveis 2019, per a solucions d'administració digital com el registre d'entrada i sortida incorporant la digitalització certificada de la documentació rebuda pel ciutadà; gestió de Secretaria per poder emetre propostes, actes, decrest i notificacions incorporant la signatura electrònica de tota la documentació digital, entre d'altres.

La Junta també ha tirat endavant l'aprovació del padró. de la taxa per a la utiltizació privativa del domini públic local per a les parades en el mercat setmanal dels dijous, que ascendeix a 1.084,20 euros i el padró de la taxa per a la prestació del servei de gestió dels residus municipals del 2019 per a aquestes parades que suposa 3.011,60 euros.

També s'ha aprovat el padró de la taxa per a la utiització privativa o aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires del 2019 que suposa 60.650,41 euros.