L'Ajuntament demana una subvenció PUOSC per arranjar el Centre Cultural i traslladar-hi els estudis d'Ona Malgrat

Última revisió 12-12-2019 10:50
18/11/2019

La Junta de Govern Local, formada per PSC i JXCatalunya-Malgrat ens Mou, va aprovar dijous passat sol·licitar dues ajudes fins el Programa del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) durant el període 2020-2024: una per millorar el Centre Cultural i traslladar-hi els estudis d'Ona Malgrat i una altra, per dotar les Pistes Municipals d'Atletisme d'un equip de producció d'aigua calenta sanitària amb tecnologia aerotèrmia.

El Centre Cultural és actualment un espai dedicat a les projeccions cinematogràfiques, representacions teatrals i conferències, entre altres. Disposa, a més, de sala d'exposicions a la planta baixa i altres dependències per formació. L'any 2003 es va realitzar una remodelació del Centre Cultural i actualment es fa necessària una reforma de l'equipament per donar resposta a diferents problemàtiques com filtracions i humitats, façanes deteriorades per les inclemències meteorològiques, instal·lacions elèctriques obsoletes, així com la caixa escènica, el sistema de climatització, entre d'altres.

La reforma del Centre Cultural preveu:

 • Substitució de la coberta malmesa de planxa i retirada d'antiga coberta de fibrociment amb la correcte gestió com a residu especial.
 • Ignifugar l'estructura metàl·lica de la coberta.
 • Reparació d'humitats i filtracions de la coberta i parets.
 • Adequació de les façanes de l'edificació i renovar els paraments de fusta de façana amb material resistent a les inclemències meteorològiques.
 • Adequació i millora de la instal·lació elèctrica de l'edifici a les necessitats i freqüència d'us, garantir un subministrament elèctric d'auxili. Legalització de la instal·lació elèctrica.
 • Renovació del sistema de subjecció del fals sostre per retirar els taulons de fusta existents. Condicionament de passeres metàl·liques per manteniment i representacions teatrals.
 • Renovació de la il·luminació de l'escenari i il·luminació ambiental.
 • Renovació de la caixa escènica amb nou cortinatge, bambolines i pantalla de projecció.
 • Nova estructura de suport i motorització per les representacions teatrals.
 • Reubicació i renovació de la climatització dels espais per la reducció del consum energètic i millorar la gestió eficient de l'energia, i de forma telecomandada.
 • Condicionament interior amb la definició de nous espais com els estudis d'Ona Malgrat.
 • Reforma de les instal·lacions de telecomunicació de l'edifici