Aproven els usos i serveis de la platja per a l'any vinent, que inclou espai per a gossos

Última revisió 12-12-2019 10:50
28/10/2019

La Junta de Govern Local, formada pel PSC i JXCat-Malgrat ens Mou, de dijous passat a aprovar el pla de distribució d'usos i serveis de la temporada de platges per a l'any vinent. Entre els usos, hi haurà un espai destinat a gossos a la platja de La Conca, al costat de la zona d'avarada de barques.

La platja per a gossos tindrà un espai de 1.200 metres quadrats -60X20 m2- limitat amb tanques, amb una passera de fusta d'accés, un rètol, un dispensador de bosses, una paperera i una dutxa per a gossos. L'Ajuntament treballa per modificar l'ordenança de civisme i aprovar una normativa per a aquest espai.

L'alcalde, Joan Mercader (PSC), ha destacat que "tal i com ens vam comprometre, si tot va bé, s'estan fent els tràmits pertinents per tenir una zona de platja per a gossos el pròxim estiu 2020".

Altres acords aprovats per la junta

La Junta de Govern Local també va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació del subministrament i instal·lació dels elements necessaris per a l'arranjament de la pista poliesportiva del Parc Franesc Macià. El pressupost és de 29.040 euros.

A més, es va adjudicar el servei de manteniment bàsic per a l'anualitat des de l'1 de novembre a Cruxent Edelma Aspe SLU per un import d'11.584,17 euros.

També es va adjudicar mitjançant contracte menor el servei de disseny i maquetació de material de difusió d'activitats de l'Ajuntament a Eva Prat Torres per un import de 17.424 euros durant 1 any.