Manteniment de l'arbrat

 

Els carrers de pobles i ciutats difícilment poden oferir als arbres unes bones condicions per viure. El desenvolupament d’un arbre plantat al carrer presenta diferències notables respecte a un arbre de la mateixa espècie i edat plantat en espais més naturals o, fins i tot, plantat en un espai verd de la ciutat. El sòl influeix directament en el desenvolupament de qualsevol arbre. Quan es troba massa compactat, com és habitual en els carrers per la presència d’asfalt, paviments, voreres, aparcaments... es produeix una reducció dels nivells d’oxigen i l’asfíxia de les arrels responsables de la nutrició. Aquestes mateixes conseqüències es donen quan el sòl està inundat durant un període perllongat de temps.

A més, el sòl dels escocells es torna de baixa qualitat a mesura que passen els anys. La principal causa d’això és la manca de fulles caigudes i fusta morta. Per tant, aquest sòl s’empobreix en matèria orgànica i en microorganismes que la descomponen. Cal afegir, també, la manca de disponibilitat d’aigua. Només disposen de l’aigua de la pluja i bona part d’aquesta s’escola pel clavegueram. El resultant final és el d'uns arbres amb un sistema radicular reduït.

Altres possibles agressions que afecten l’arbre són l’orina dels gossos, que crema l’escorça al nivell del coll, i els detergents o altres productes nocius que s’aboquen sovint a l’escocell i que malmeten el seu estat.

El medi urbà presenta una sèrie de contaminants atmosfèrics que poden causar danys als arbres. Les partícules de pols, per exemple, molt abundants en les grans ciutats, són filtrades pels arbres però, en quantitats excessives, poden arribar a formar una capa sobre la planta i impedir l’absorció lumínica de les fulles. El tronc i les branques són també una part vulnerable de l’arbre  i, qualsevol cop, poda mal efectuada o cremada que ocasioni una ferida pot afectar el bon funcionament fisiològic de l’arbre i esdevé una porta d’entrada d’agents patògens, bacteris i fongs que poden arribar a infectar-lo. Totes aquestes agressions contribueixen a afeblir i a reduir l’esperança de vida de l’arbre.

No obstant, els arbres als pobles i ciutats, són necessaris per tots els beneficis que ens aporten. És per aquest motiu que analitzem i estudiem com incorporar-ne més en la nostra trama urbana. AQUÍ, podreu consultar un estudi per la possible implantació d’arbrat viari al carrers del nostre poble.

La gestió

La gestió de l’arbrat viari a Malgrat es fonamenta sobre tres principis: la biodiversitat, la sostenibilitat, i la seguretat.

Amb aquests objectius, els principals aspectes que es tenen en compte són:

  • Selecció d’espècies adequada a les condicions que ens ofereix l’espai a plantar.
  • La major diversitat possible de l’arbrat adaptat al nostre clima. Un màxim del 15% d’arbres de la mateixa espècie.
  • Afavorir la variació estacional de tonalitats i colors de fulles així com les formes, olors,  floracions i útils per afavorir la fauna.
  • Planificació de la plantació i manteniment de l’arbrat viari.
  • Criteris de manteniment respectuosos amb l’arbre i utilització de la gestió integrada de plagues (GIP) per al control de plagues i malures.
  • Ús racional de l’aigua amb la incorporació de espècies molt resistents i instal·lacions de reg molt eficients. Si és possible, s’utilitzarà aigua provinent del subsòl.
  • Incorporació de matèria orgànica per la millora del sòl dels escocells amb sembres de plantes autòctones.
  • Ús de les noves tecnologies, que permeten unificar esforços i estalviar recursos.

Com triem les espècies ?

Existeix un nombre important d’espècies arbòries que són interessants de plantar a l’entorn urbà. La seva elecció depèn de molts factors, segons si busquem ombra, una bonica floració, olors, formes o dimensions determinades. No obstant el factor més importants a l’hora d’escollir l’espècie d’un arbre és la seva dimensió.  Per definir la dimensió, considerem dos paràmetres: el diàmetre de la capçada i l’alçada de l’arbre en l’estat adult. La viabilitat de la presència d’arbres als diferents carrers de la ciutat està determinada per l’amplada de les voreres, l’existència de balcons, les característiques de la via, l’existència de trànsit rodat i els encreuaments o la visibilitat de la via, així com les servituds existents i la normativa d’accessibilitat per als vianants. Amb el poc espai disponible en l’àmbit viari i de la competència per l’espai aeri i subterrani, l’arbrat s’hauria d’implantar únicament quan se n’asseguri el seu correcte desenvolupament.

Cal considerar, també, que certes espècies poden produir molèsties, fins hi tot per a la salut de les persones i, per tant, abans de seleccionar les noves plantacions, caldrà disposar d’aquesta informació: al·lèrgies, fruits que embruten el terra, fragilitat de les branques, potencial invasor, etc.

Quins arbres tenim a Malgrat ?

Actualment a Malgrat tenim 4.896 arbres i tant sols 1420 exemplars plantats als carrers. El casc antic amb carrers estrets i amb una urbanització densa i estable i la falta de sensibilització envers del arbres en èpoques passades, han estat la causa.

 A escala global del poble, les espècies més presents als espais verds i als carrers són les següents:

 

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-06-2021 08:52