Gestió dels sistemes d'informació i de la seguretat

Data d'aprovació o darrera modificació: 08/01/2021

AT 14: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I DE LA SEGURETAT

Àmbit del tractament

Gestió de la seguretat

Denominació de l’activitat del tractament

Gestió de la seguretat

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Compliment d’una missió d’interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió dels incidents de seguretat en els sistemes d’informació i instal·lacions municipals
 • Gestió de les violacions de seguretat en els sistemes d’informació i instal·lacions municipals
 • Gestió d’usuaris i accessos
 • Registre d’identitats digitals i certificats digitals.
 • Gestió d’usuaris dels punts d’accés wifi municipals
 • Gestió del servei de correu corporatiu
 • Gestió de consultes al delegat de protecció de dades (DPD)

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Membres electes
 • Empleats municipals
 • Ciutadans
 • Usuaris de serveis municipals
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Nom d’usuari
 • Número de registre personal
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica
 • IP

Dades de característiques personals:

 • Data de naixement
 • Edat

Dades d’ocupació professional:

 • Lloc de treball
 • Cos i escala
 • Categoria i grau

 

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
 • Altres Administracions Públiques
 • Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-01-2021 14:07