Ofertes de treball

Bases generals

2020. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2020

Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat de 2020.

2019. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2019

Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2019 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada

2018. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2018

Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2018 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada.

Torn lliure

En tràmit

2020. DOCENTS ESCOLA MUNICIPAL D'ADULTS

 

Bases del procés d’estabilitat per a l’accés a la condició de personal fix de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 4 docents Escola municipal d’Adults, torn obert, concurs-oposició.

Termini per a la presentació d’instàncies: del 01.09.2020 i fins el 21.09.2020.

2020. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Bases reguladores del procés d'estabilitat per a l'accés a la condició de personal funcionari de carrera, d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu/va, torn obert, concurs-oposició.

Termini per esmenar defectes o presentació de reclamacions del 17.09.2020 fins el 26.09.2020

Desistiment / Desertes

Torn Promoció Interna

En tràmit

Finalitzades

2019. TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a d'Educació per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. TÈCNIC/A DE COMPRES

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a de Compres per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. TÈCNIC/A DE SERVEIS GENERALS

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Generals per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. OFICIAL ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A ENLLUMENAT

Provisió d’un lloc de treball d’Oficial 1a Enllumenat, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica.

2019. OFICIAL VIA PÚBLICA

Provisió de tres llocs de treball d’Oficial Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A VIA PÚBLICA

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

Seleccions de caràcter temporal

En tràmit

2020. TÈCNIC/A EN INSERCIÓ LABORAL

Selecció d'un/a Tècnic/a en Inserció Laboral dintre del programa de la Diputació de Barcelona Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació, 3 mesos 20 hores setmanals.

Termini per presentar documentació a les persones declarades provisionalment excloses, fins a les 14.00 hores del dia 20.10.2020.

Finalitzades

2020. BRIGADA JOVE

Bases específiques reguladores del procés de selecció de set joves de 16 a 22 anys per a treballar a la Brigada Jove 2020 de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Desistiment / Desertes

Provisió de llocs

En tràmit

2020.DIRECTOR/A GENERAL

Termini de presentació de possibles reclamacions, del 22.07.2020 i fins el 04.08.2020

Resolució d'Alcaldia 2933/2020, de resolució d’escrit d’impugnació presentat per un aspirant a la selecció de Director/a General.

Dia 16.10.2020. Les persones aspirants hauran de fer la presentació de la proposta organitzativa

Finalitzades

Desistiment / Desertes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-10-2019 12:26