2022. TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA

Cobertura en comissió de serveis i posterior provisió de lloc de treball de Tècnic/a superior en Arquitectura, A1 22 i posterior provisió definitiva per concurs de mèrits.