2022. TÈCNICA AUXILIAR EN INSERCIÓ LABORAL - TREBALL ALS BARRIS 2022