2022. TÈCNIC/A AUXILIAR EN INSERCIÓ LABORAL. TREBALL ALS BARRIS 2021