2022. CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL

Concurs-Oposició, torn promoció interna, d'una plaça de caporal de la Policia Local de Malgrat de Mar, Grup C2, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest ajuntament.