2022. AUXILIAR D'INFORMACIÓ I TURISME

Provisió definitiva d'un lloc de treball d'Auxiliar d'Informació i Turisme, grup C2, de caràcter fixe-discontinu.