2022. AUXILIAR D'INFORMACIÓ I TURISME

Provisió definitiva d'un lloc de treball d'Auxiliar d'Informació i Turisme, grup C2, de caràcter fixe-discontinu.

Termini per a la presentació d'instàncies del 14.05.2022 al 02.06.2022.