2020. TÈCNICA AUXILIAR EN INSERCIÓ LABORAL TREBALL ALS BARRIS 2019