2019. TÈCNIC/A MIG EDUCACIÓ SOCIAL PO TREBALL BARRIS 2018