Reglament Consell sectorial de Cultura de Malgrat de Mar

Aprovació inicial de la creació del Consell sectorial de Cultura de Malgrat de Mar.

Exposició al públic per un período de trenta dies hàbils, comptats des de la publicació de l’anunci en el Buitlletí Oficial de la Província, als efectes d’aportar les al·legacions i suggeriments oportuns

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-05-2021 08:39