Ordenança fiscal número 8. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-03-2023 13:51