Ordenança fiscal número 14. Taxa per serveis especials de vigilància i altres, motivats per espectacles públics i grans transports

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-01-2024 12:17