Ordenança fiscal número 17. Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-03-2023 13:52