Bases específiques de les subvencions que atorga l'Ajuntament de Malgrat de Mar a persones amb escassa capacitat econòmica pel pagament de l'IBI, durant 2021

Aprovació inicial de les Bases específiques de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Malgrat de Mar a persones amb escassa capacitat econòmica pel pagament de l’IBI, durant 2021

Es poden presentar al·legacions dins del període vint dies, comptats des l’endemà de la publicació de l’anunci del tràmit d’audiència en el Butlletí Oficial de la Província.

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-07-2021 13:06