Els comerços locals afectats pel coronavirus poden demanar subvenció fins al 30 de setembre

Última revisió 14-09-2020 11:30
14/09/2020

El termini per sol·licitar una subvenció econòmica per a les activitats comercials i de serveis, que es van veure obligades a tancar i per a les que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència de l’emergència provocada per la COVID-19, és obert fins el 30 de setembre. L'Ajuntament destinarà prop de 80.000 euros a aquests ajuts. 

Amb aquests ajuts de fins a 500 euros, el govern municipal vol donar suport al teixit comercial per fer front a la crisi econòmica que ha provocat

la COVID-19. 

 

Qui ho pot demanar?

  1. Poden ser sol·licitants i beneficiaris de la subvenció les persones físiques i/o jurídiques, que hagin iniciat la seva activitat econòmica al municipi abans del 14 de març de 2020, i que tinguin el centre de treball a Malgrat de Mar.
  2. Haver-se donat d'alta al registre d'activitats municipal amb anterioritat a l'obertura comercial del negoci i tenir els permisos pertinents o haver iniciat els tràmits per tal d'obtenir-los per a l'exercici de l'activitat, ja es tracti d'una declaració responsable, comunicació prèvia o d'una llicència.
  3. Cal que el negoci es mantingui obert fins a 3 mesos després de la data de sol·licitud de subvenció.
  4. Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar, l'Agencia Estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria de la Seguretat Social.
  5. No rebre altres subvencions o ajuts que financin la mateixa actuació.
  6. No tenir més de 5 treballadors en còmput total. (El còmput total es calcularà sumant el total de jornades dels diferents empleats de l’empresa. Les jornades parcials seran acumulatives en els seus percentatges, és a dir, dues mitges jornades equivaldran a un treballador a temps complet.)
  7. Tenir un negoci en funcionament i que hagi vist afectada la seva activitat econòmica pel tancament obligatori, a causa del Reial Decret 463/2020 de 14 de març per tal de gestionar la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les diferents ordres i disposicions que el regulen; o que aquest hagi vist afectada la seva facturació en més del 50% durant els mesos d’abril i maig de 2020, per culpa de l’estat d’emergència sanitària.
  8. No haver estat beneficiari de la subvenció al comerç i restauració atorgada per aquest ajuntament durant l’exercici 2019.

 

Consulteu aquí tota la informació relacionada amb les subvencions al comerç local.

Les subvencions es poden sol·licitar fins el 30 de setembre. Foto: AjMalgrat.
Les subvencions es poden sol·licitar fins el 30 de setembre. Foto: AjMalgrat.