Sol·licitud-declaració de dades per ampliar els trams del Cànon de l'aigua per a usos domèstics

L'1 d'abril de 2005, va entrar en vigor una modificació del Cànon de l'aigua consistent en adaptar el nombre de persones per habitatge a partir del qual es calcula el tram bàsic del cànon, que va passar de 4 a 3 persones (la realitat estadística de Catalunya assenyala que a cada llar conviuen 2,7 persones).

Òrgan administratiu responsable: ACA

Què comporta?

L'ampliació de cada tram del Cànon de l'aigua representa, per a les famílies o unitats de convivència de 4 o més membres, afegir 3 m3 mensuals per persona als límits de consum d'aigua establert per la Llei. Per beneficiar-se d'aquesta ampliació, caldrà seguir les instruccions adjuntes.

Sentit del silenci administratiu?

Positiu

Qui el pot demanar?

Les famílies de 4 o més membres que facin un consum d'aigua superior als 10 m3 mensuals. Les que no superin aquest consum no cal que facin la tramitació perquè ja es beneficien del tram bàsic.

Documentació necessària?Canals de tramitació

De manera presencial, us heu de descarregar el formulari adjunt, imprimir-lo i portar-lo o enviar-lo per correu certificat a:

-l'entitat subministradora corresponent
-qualsevol registre públic (Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat, etc...)

Les famílies o unitats de convivència de més de 4 membres que, en anys anteriors, ja hagin acreditat el nombre de persones que cohabiten a l'habitatge, no els cal tornar a presentar la sol·licitud (se'n conserven les dades).
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Ompliu el formulari que trobareu al web de l'Agència Catalana de l'Aigua. En el mateix moment de la transmissió rebreu un codi de petició. En el màxim de tres dies, la vostra petició es codificarà també en el registre general de l'Agència, i rebreu un e-mail indicant-vos la data i el número de registre.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 12:46