Sol·licitud d'autorització o renovació de targetes d'armes d'aire comprimit, airsoft o paintball

Sol·licitud per obtenir la llicència que permeti tenir i usar armes de la categoria A i B (pistoles d'aire comprimit, carrabines, armes d’airsoft o paintball i altres).

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

Targetes d'armes d'aire comprimit i airsoft/paintball

  • Targeta d'armes tipus A: carrabines, pistoles de tir semiautomàtic, i de repetició i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes, airsoft/paintball que poden disparar més d’un cop seguit sense necessitat de carregar l’arma.  (L'autorització té una validesa de 5 anys. Es poden tenir fins a 6 armes.)
  • Targeta d'armes tipus B: carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes, airsoft/paintball que només poden disparar un tret (L'autorització té una validesa permanent. Es poden tenir un número il·limitat d'armes.)

Qui el pot demanar?

La persona o entitat interessada o el seu representant legal.

No s'autoritzarà ni es renovaran les targetes d'armes si es comprova que: existeixen antecedents policials, no consta empadronat al padró d'habitants municipal de Malgrat de Mar, és un veí de segona residència.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim és de 3 mesos.

Si en el termini indicat, no s'ha donat resposta, actuarà el silenci administratiu, que en aquest cas és negatiu.

Documentació necessària?

 Sol·licitud genèrica

 Fotocòpia del DNI o NIE de la persona interessada

 Fotocòpia de la factura de compra de l'arma

 Les matrius de les targetes d'armes de la Direcció General de la Guàrdia Civil en blanc (lliurades a l'armeria)

 Justificant d'haver abonat les taxes municipals corresponents

 Posteriorment, a requeriment de la Policia Local, s'haurà de presentar amb les armes a les dependències policials per a la seva comprovació.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Preu

L'import de la taxa que estableix l'Ordenança Fiscal correspon a una targeta d'armes. Cada targeta d'armes permet registrar fins a un màxim de 6 armes sempre que siguin del mateix tipus.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-10-2019 12:16