Recaptació : Devolució d'ingressos indeguts

Quan a un ciutadà se li ha cobrat indegudament algun impost o tribut, té dret que li sigui retornat l'import que ha pagat.

Òrgan administratiu responsable: Gestió Tributària

Qui el pot demanar?

Els ciutadans que hagin ingressat indegudament algun impost o tribut.

Quan es dóna resposta?

Màxim 60 dies

Sentit del silenci administratiu? Desestimatori

Quina documentació es lliura? Còpia de la sol·licitud

Documentació necessària?

 Instància devolució ingressos indeguts

 Sol·licitud de devolució de l'ingrés indegut

 Número de compte corrent on es desitja rebre la transferència de l'import a retornarCanals de tramitació

PresencialmentDepartament de Serveis EconòmicsCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Si dóna errors a l'hora de presentar la instància telemàticament és necessari afegir el domini seu.cat a l'apartat de vista de compatibilitat de l'Internet Explorer.

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:13