Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

Són prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

Òrgan administratiu responsable: Agència de l’Habitatge de Catalunya. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

Qui el pot demanar?

Persones físiques residents a Catalunya amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d'exclusió social residencial per Deutes d'impagament de Rendes de lloguer o Quotes hipotecàries o Pèrdua del'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execucióhipotecària.

Quan es dóna resposta?

3 mesos des de la data de presentació de la documentació completa.

Sentit del silenci administratiu? Negatiu


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Habitatge i Projectes UrbansCarrer del Segre,108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-08-2019 13:46