Impost sobre Béns Immobles (IBI): Canvi de nom dels béns immobles

Per a canviar de nom l'Impost sobre Béns Immobles. Aquest tràmit es pot efectuar directament a l'Ajuntament de Malgrat de Mar en virtut del conveni de col·laboració entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda (Direcció General del Cadastre).

Òrgan administratiu responsable: Gestió Tributària

Abans d'efectuar qualsevol operació, el comprador s'informi a les oficines de Recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, dels rebuts pendents per aquest concepte.

De la mateixa manera, si heu d'adquirir una finca, us serà molt útil demanar al Registre de la Propietat, si el bé en qüestió es troba lliure de qualsevol càrrega.

Quan es pot sol·licitar?

Dins el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a la data de la escriptura pública, o en el seu cas, document en que es formalitzi aquesta variació. 

Quina documentació es lliura? 

Comprovant del canvi de nom efectuat

Qui el pot demanar?

El comprador o venedor d'un immoble a Malgrat de Mar

Quan es dóna resposta?

Immediat

Documentació necessària?

 DNI del nou/s titulars

 Fotocòpia de l'escriptura de transmissió de la propietatCanals de tramitació

PresencialmentDepartament de Serveis EconòmicsCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Empleneu la declaració cadastral sel·leccionant l'imprès i imprimir dues còpies : part inferior dreta del

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 13:01