Complement per a titulars de pensió no contributiva que viuen en un habitatge de lloguer

És un ajut econòmic en pagament únic per a persones que viuen de lloguer i cobren una PNC

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania 

Qui el pot demanar?

Tota persona que reuneixi, en la data de sol·licitud els següents requisits:

 • Tenir reconeguda una pensió no contributiva d’invalidesa o jubilació de la Seguretat Social.
 • No tenir cap vivenda en propietat
 • Ser titular d’un contracte de lloguer
 • No tenir amb el llogater relació de parella o de parentiu fins a tercer grau.
 • Tenir fixada la seva residència, com a domicili habitual, en una vivenda llogada.
 • S’entén com a domicili habitual quan es compleixen aquests dos requisits:
  • La vigència de l’arrendament no sigui inferior a un any
  • S’hagi residit durant un mínim de 180 dies immediatament anteriors a la data de la sol•licitud
 • En cas de conviure dues o mes persones que tinguin reconeguda una PNC, només tindrà dret al complement aquell que sigui titular del contracte de lloguer, o en cas de ser varis, el primer d’ells.

Quan es dóna resposta?

Màxim 3 mesos

Quina documentació es lliura? Imprès sol·licitud

Sentit del silenci administratiu? Denegatori

Documentació necessària?

 Sol·licitud

 Contracte de lloguer (o altre mitjà de prova vàlid en dret: rebuts, factures...) on figuri la localització de l'habitatge, la identificació de l'arrendador i l'arrendatari i la durada del contracte.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2021 16:09