Canvi de domicili dins el mateix municipi a efectes del Padró d'Habitants

Actualitzar les dades al Padró d'Habitants, per canvi de domicili habitual dins el mateix municipi d'habitants.

Òrgan administratiu responsable: Estadística

Qui el pot demanar?

El pot demanar tota persona física.

Quan es dóna resposta?

Inmediat

Documentació necessària?

 DNI, NIE o en el seu defecte passaport en vigor (no caducats), tant de l'interessat com dels possibles representants.

 Escriptura propietat o darrer rebut l'IBI o contracte lloguer acompanyat de última factura de serveis(gas, llum, telèfon fix o aigua) a nom de la persona que s'empadrona o últim rebut pagat del lloguer (on es vegi adreça i nom de qui s'empadrona)

 Si la persona que s'empadrona no es propietari ni llogater, a més de la documentació anterior, autorització expressa del propietari o llogater per empadronar-se al domicili i DNI, NIE o passaport en vigor del propietari

 Si l'empadronat esta inhabilitat o incapacitat legalment document que acrediti la legal representació de la persona que l'empadrona

 Si s'empadrona menors d'edat:llibre de família, partida naixement o documentació acreditativa adopció. En cas de separació legal dels progenitors: autorització expressa de l'altre part o sentència ferma on se li atribueix la guarda i custòdia

 Si hi ha alguna persona empadronada ja al domicili: autorització expressa d'aquesta i còpia del seu DNI, NIE o passaport en vigorCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-02-2021 09:20