Informació de la seu electrònica

Informació vinculada a la seu electrònica de l'Ajuntament: Titularitat, creació i sistemes de signatura acceptats, entre altres.

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Malgrat de Mar

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica, registre electrònic i registre de funcionaris habilitats

Catàleg de tràmits accessibles per via electrònica

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Malgrat de Mar que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic. Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d'accés als servies

Seu Electrònica
URL: http://www.ajmalgrat.cat/
Emès per a: Ajuntament de Malgrat de Mar
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

Perfil de Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?reqCode=viewES&idCap=636966
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=109&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

Tramitació electrònica
URL: https://seu-e.cat/ca/web/malgratdemar/tramits-i-gestions
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Factura Electrònica
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=200
Emès per a: Sociedad de explotación de redes electrónicas y servicios
Emès per: ips Certification Authority
Tipus certificat: ipsCA Level 1 CA

Tauler d'edictes electrònic: e-TAULER
URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=811080001
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Segell electrònic (CDANM-1)

Servei de notificacions electròniques: e-NOTUM
URL: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=811080001&codiDepartament=811080001
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Segell electrònic (CDANM-1)

Eines de validació de certificats

  1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
  2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

 

Calendari de dies inhàbils

Calendari nacional de dies festius

Any: 2024

Festes locals:

  • 16 d'agost
  • 5 de desembre
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-01-2024 16:51