2023. TRES PLACES D'AGENTS CÍVICS/QUES DINTRE DE PLANS D'OCUPACIÓ DIBA 2023

Provisió de tres places d'agents cívics/ques pel Parc Francesc Macià, Parc del Castell i Ascensor Inclinat.