2022. CONSERGE

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça de conserge.

Termini per a la presentació d'instàncies del 21.12.2022 a 09.01.2023