Reglament ús edificis educatius

Reglament per a l’ús dels edificis i instal·lacions dels centres educatius d’educació infantil de segon cicle i d’educació primària, de titularitat pública municipal.

Publicat en el Butlletí Oficial de la Província (de Barcelona) en data 17.07.2019 i que ha entrat en vigor en data 7 d’agost de 2019.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-09-2019 09:28