Ordenança reguladora de les activitats comercials no sedentàries i realitzades fora de l'àmbit local comercial i del denominat mercat setmanal.

Aprovada definitivament per decret d'alcaldia de 16-4-1996, i publicada en el BOP de 30-5-1996.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-10-2022 10:03