Ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercal setmanal de Malgrat de Mar.

Aprovada definitivament per decret d'alcaldia de 15-9-2016 i publicada en el BOP de 07-11-2016. Entrada en vigor el 29 de novembre de 2016.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-04-2019 12:43