Urbanisme

Aquesta regidoria du a terme els assumptes referents a la gestió, intervenció i protecció de la legalitat urbanística.

Plans i actuacions

Informació urbanística:

Nous projectes:

  • Obertura de l'Avinguda Barcelona
  • Peatonalització i/o urbanització de carrers i places.
  • Construcció centre cívic barri del castell i la verneda.
  • Construcció ciutat sanitària.
  • Continuïtat del desenvolupament de la llei de barris.
  • Desembocadura de la riera i cobertura tram de Can Feliciano i la seva urbanització i pla de millora.

 Poble:

  • Parcs i Jardins
  • Monuments i elements
  • Espais públics

Accions de govern relacionades

Carrer del Carme 08380 - Malgrat de Mar

937 653 300

937 610 993

Responsable polític