Sessió ordinària del Consell sectorial de Cultura, el 26 d'octubre

Última revisió 23-10-2023 08:38
20/10/2023

El Consell Sectorial de Cultura celebrarà una sessió ordinària el pròxim dijous 26 d'octubre a les 19 h a la Capella de l'Antic Hospital de Malgrat de Mar. La sessió és oberta a la ciutadania. 

L'ordre del dia que es debatrà a la sessió és el següent:

1. Constitució del Consell Sectorial de Cultura

2. Nomenament dels òrgans del Consell Sectorial de Cultura

3. Directrius generals del funcionament. Fixació de la data de les reunions ordinàries del Ple

4. Informació de la Regidoria de Cultura

5. Informació Comissió de Festes

6. Torn obert de paraules