La Junta de Govern Local ha aprovat l'acceptació d'una subvenció de 6.023,86 euros de la Diputació de Barcelona per a l'abordatge integral de les violències masclistes. Es tracta d'un fons de prestacions que la Diputació va aprovar en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals de l'any 2020.

">

Malgrat de Mar rep subvenció per l'abordatge integral de les violències masclistes

Última revisió 08-09-2020 17:04
08/09/2020

La Junta de Govern Local ha aprovat l'acceptació d'una subvenció de 6.023,86 euros de la Diputació de Barcelona per a l'abordatge integral de les violències masclistes. Es tracta d'un fons de prestacions que la Diputació va aprovar en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals de l'any 2020.

Aquest fons de prestació s'adreça als ens locals que desenvolupin projectes, programes i serveis d'atenció a les violències masclistes en totes les seves fases: prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació. En l'actual context condicionat pels efectes de la Covid-19, es proporciona un reforç per a la contractació de professionals en l'àmbit de les violències masclistes, així com a la continuïtat dels programes de sensibilització i prevenció d'aquest àmbit.

Malgrat de Mar destinarà aquesta subvenció per al suport psicològic tant grupal com individual adreçat a les dones que han patit violència, o estan patint violència de qualsevol tipus. Es contractarà una psicòloga especialitzada en l’abordatge de les violències masclistes. Aquest serà el segon any que Malgrat de Mar presta aquest servei.