Les beques de menjador escolar es poden demanar a partir de dilluns

Última revisió 22-05-2023 09:59
18/05/2023

La Regidoria d'Acció Social i Ciutadania informa que el Consell Comarcal del Maresme obrirà el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per al menjador escolar del curs 2023-2024 del 22 de maig al 9 de juny Els ajuts estan adreçats a famílies amb fills o filles que cursin ensenyaments obligatoris i d'Educació Infantil. La sol·licitud es podrà fer de manera telemàtica a la web municipal o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament i a l'Àrea de Serveis a les Persones a Can Feliciano. 

La Regidoria d'Acció Social informa que el termini per poder demanar una beca per al menjador per al pròxim curs escolar s'obrirà el pròxim dilluns 22 de maig. La sol·licitud emplenada i la documentació requerida es podrà presentar de manera telemàtica al registre d’entrada de l’Ajuntament o bé, de manera presencial a l'OAC de l'Ajuntament i a l'Àrea de Serveis Personals de Can Feliciano. Els requisits per poder demanar-la són els següents:

 • Estar empadronat a Malgrat de Mar.
 • No tenir dret al servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït.
 • Fer ús del menjador escolar.
 • No superar el llindar de renda establert a les bases de la convocatòria del Consell Comarcal del Maresme.
 • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Maresme en qualsevol dels cursos de segon cicle d’Educació Infantil i Primària i Secundària d’Ensenyaments Obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria
 • Si s’està escolaritzat en un municipi de fora la comarca del Maresme, l’ajut s’haurà de sol·licitar en el municipi de l’escola.

Documentació obligatòria:

 • Full de sol·licitud per a les famílies emplenat i signat pel sol·licitant (és imprescindible emplenar totes les dades del qüestionari per acreditar la situació familiar). Una única sol·licitud per unitat familiar.
 • Fotocòpia del  DNI, NIE  o NIF provisional de tots els membres de la unitat familiar, si es sol·licita la beca per primera vegada.
 • Conveni o sentència de divorci, en cas de que un dels membres ja no convisqui al domicili familiar però continuï empadronat.
 • Infants en acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA)
 • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques per atendre situacions de necessitat puntual, urgent i bàsiques.
 • Documentació complementaria per acreditar la situació econòmica de l’any 2022:

-Documentació acreditativa dels ingressos rebuts no contributius (no cotitzen a Hisenda-Renda):

 • SOVI
 • RAI
 • LISMI
 • PNC: incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viduïtat i invalidesa
 • LAPAD: Prestacions Llei dependència
 • Prestació per fill a càrrec
 • Prestacions a favor de familiars
 • Pensions per decisions judicials
 • Treballs no declarats

 

El tràmit es pot fer aquí.

Imatge d'arxiu del menjador de la Llar d'Infants Municipal Els Fesolets
Imatge d'arxiu del menjador de la Llar d'Infants Municipal Els Fesolets. Foto: AjMalgrat.
Autor: AjMalgrat