L'Ajuntament instal·la plaques solars per a l'autoconsum

Última revisió 24-03-2023 12:35
24/03/2023

L'Ajuntament tindrà plaques solars per produir energia per a l'autoconsum de les oficines de la casa consistorial. Aquests dies es porten a terme els treballs d'instal·lació dels panells fotovoltaics que permetran obtenir un 37% d'autoconsum i reduir sis tones d'emissions de CO2. 

Es col·loquen 46 plaques solars a sobre de la teulada inclinada del Mercat Municipal i de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament. 

L’Ajuntament consumeix de mitjana uns 58.228 kWh d’energia, dels quals 21.413 kWh seran produïts per l’energia del sol, representant un estalvi anual a la factura elèctrica de 6.224,47 euros.

El cost de la instal·lació dels panells fotovoltaics serà de 26.349,54 euros, i per tant la inversió s’amortitzarà en quatre anys i tres mesos, aproximadament, si el preu del kWh elèctric es mantingués al preu actual.

La instal·lació fotovoltaica disposarà d'un sistema de monitoratge de la producció i de l’autoconsum, que controlarà tant la generació de l’inversor com l’autoconsum i l'abocament d’excedents de la producció solar no autoconsumida instantàniament a la xarxa de distribució elèctrica, si hi ha excedents.

És la primera vegada que el consistori instal·la plaques per a l'autoconsum. Des de fa setze anys, hi ha panells a la teulada del Pavelló Germans Margall i del magatzem de Serveis en el Territori en la zona industrial de Can Patalina. 

Plaques solars
Imatge d'aquest matí dels treballs de col·locació de les plaques solars. Foto: AjMalgrat.