L'Ajuntament engega el projecte per desenvolupar la seva estratègia de ciutat intel·ligent

Última revisió 27-10-2021 14:15
27/10/2021

L’Ajuntament treballa per millorar la gestió municipal a través del disseny d’un full de ruta per desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent. El govern municipal ha demanat aquest any a la Diputació de Barcelona el servei de diagnosi per al desenvolupament de la seva estratègia de ciutat intel·ligent i ja s’ha posat fil a l’agulla a la diagnosi prèvia que permetrà definir i desenvolupar les estratègies, així com dissenyar solucions de ‘smart city’ per a àmbits de gestió municipal concrets.

Aquest treball transversal de l’Ajuntament, que implica totes les àrees, s’ha iniciat amb la identificació d’oportunitats i reptes que permetran traçar una diagnosi de la situació actual, que donarà pas al full de ruta de ciutat intel·ligent. Una ‘smart city’ és aquella ciutat capaç de fer servir la tecnologia de la informació i comunicació amb l'objectiu de crear millors infraestructures per a la ciutadania: des del transport públic, passant per estalvi energètic, sostenibilitat o eficiència en tots els àmbits d’actuació.

Durant aquesta primera fase de diagnosi, es porten a terme diverses entrevistes i sessions participatives amb perfils tècnics, càrrecs de comandament i polítics de diferents àrees i departaments dins del consistori amb l’objectiu de definir un pla d’acció. La diagnosi donarà pas a un pla d'actuacions prioritzades o full de ruta a curt i mitjà termini, prioritzant aquelles solucions que suposen un bon equilibri entre l’impacte sobre la ciutadania, la complexitat per dur-les a terme i l’esforç d’inversió requerit.

La consultora especialitzada a definir l’estratègia digital d’administracions públiques, RocaSalvatella, porta a terme la diagnosi per al desenvolupament d’estratègies de ciutat intel·ligent

Imatge d'una de les reunions del projecte. Foto: AjMalgrat.
Imatge d'una de les reunions del projecte. Foto: AjMalgrat.