L'Ajuntament edita la primera Guia d'Habitatge de Malgrat

Última revisió 24-08-2021 11:25
23/08/2021

La Regidoria d'Habitatge ha editat la Guia de l'Habitatge de Malgrat amb la idea de posar a l'abast de les malgratenques i dels malgratencs tota les dades relacionades amb els serveis que ofereix l'Oficina Local d'Habitatge d'informació i assessorament, els ajuts i subvencions, així com els tràmits que s'hi poden fer. Aquesta publicació també vol ser canal de promoció de l'habitatge social i de la xarxa de mediació pel Lloguer Social. La guia es pot aconseguir als diferents equipaments municipals així com a la web municipal.

Segons el regidor d'Habitatge, Sergio Ortín, s'ha editat la guia amb la intenció d'oferir a la ciutadania "tot un recull d’informacions sobre l’Oficina Local d’Habitatge i dels diferents ajuts i subvencions, tant d’àmbit municipal com autonòmic i Estatal, que es poden tramitar des d’aquest recurs administratiu que serveix de finestreta única per atendre al ciutadà en tot allò que relaciona amb l’habitatge". " Així com també informar sobre la funció i funcionament de la xarxa de mediació de Lloguer Social, que actualment amb una borsa de vora la cinquantena de pisos està oferint un habitatge a un preu i unes condicions més assequibles que les del mercat", ha afegit el regidor. 

La idea és que aquesta guia també permeti conèixer els diferents ajuts i subvencions als quals es poden optar en matèria de lloguer, així com la feina realitzada des de l’Oficina Local d’Habitatge no només en relació a la tramitació dels diferents ajuts i subvencions sinó, també, en tot allò que es refereix a la informació i assessorament en matèria d’habitatge, la gestió de les inscripcions al Registre Únic de Sol·licitants d’habitatge protegit, i la tramitació de Cèdules d’Habitabilitat, entre d’altres. I, d’altra banda, de cara a conèixer també aquesta eina adreçada a la captació i gestió d’habitatge social com és la xarxa de mediació pel Lloguer Social.  

La guia ha estat editada en català i en castellà. 

 

 

Consulta a sota la Guia de l'Habitatge de Malgrat.